Associació Catalana de Dislèxia i Altres
Dificultats Específiques
QUI SOM
L'Associació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats Específiques (ACD) va ser constituïda el 22 d'abril de 1992 per un grup de pares i mares i professionals preocupats per la situació que les persones amb problemes d'aprenentatge en general o amb dislèxia viuen al nostre país.

El 6 de maig de 1992 la nostra associació va quedar inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, en la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia, amb el núm. 13.229. Altrament, el 2 de maig de 1992 l'Associació Catalana de Dislèxia va entrar a formar part de l'European Dyslexia Association (EDA), com a "Membre Adherent", i va passar a ser "Membre de Ple Dret" el 21 d'abril de 2001.

L'Associació Catalana de Dislèxia vol reunir tots els sectors interessats en el desenvolupament físic i psíquic dels nens i nenes dislèxics, així com les àrees formatives i laborals dels adults i adolescents dislèxics o amb dificultats específiques d'aprenentatge. I també tot el món professional implicat: mestres, professorat, neuròlegs, logopedes, psicòlegs, pediatres, etc.

L'Associació pretén donar resposta a les necessitats educatives i socials de les persones amb dislèxia o amb altres dificultats específiques d'aprenentatge.
 

Associació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats Específiques
Canet 4, Barcelona 08017
Tel i Fax: 93 203 03 46
ACD@infomail.lacaixa.es

   

Copyright © 2004 ACD. All Rights Reserved